Щодо заходів Міністерства стосовно правопорушень у сфері оцінки впливу на довкілля

Микола Коробко
Міністру екології та природних
ресурсів України
п. Семераку О. М.
ЗВЕРНЕННЯ
19 липня поточного року в мікрорайоні Всебратське-2, що в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу в приміщенні готелю «Братислава» були проведені два громадських слухання щодо звітів оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності ТОВ «Схід руд трейд» в Інгулецькому та Тернівському районах у місті з видобутку залізистих кварцитів для отримання залізовмісної добавки до цементу. Організатором проведення громадських слухань виступив уповноважений територіальний орган – департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Положенням ч. 2 п. 8 «Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р., № 989, на виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», передбачено: «Якщо вплив планованої діяльності не поширюється за межі області, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності або в адміністративному центрі адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності». Крім того, «… суб’єкт господарювання може провести консультації з уповноваженим територіальним органом щодо місця та часу проведення громадських слухань з урахуванням можливості забезпечення присутності потенційних учасників (там же, ч. 2 п. 9).
На початку оголошеного слухання з ОВД планованої діяльності на території родовища залізистих кварцитів Червона Балка в межах ділянки № 3 (Тернівський район) мені довелося зробити заяву про порушення організатором слухань порядку проведення слухань стосовно вибору місця проведення слухань, яке не відповідає затвердженим нормам. Зважаючи на те, що впливу планованої діяльності зазнає Тернівський у місті район, який згідно ст. 133 Конституції України є адміністративно-територіальною одиницею, місцем проведення слухання мав бути Тернівський район. Організатор слухання, своєрідно трактуючи норму Конституції, заперечила слушність заявленого зауваження і продовжила проведення слухання за участі лише кількох представників громадських об’єднань і цілковитої відсутності пересічних громадян, потенційних учасників з Тернівського району. Задля участі в слуханні потенційний учасник із Тернівського району мав би витратити 5 — 6 годин часу на подорож і більше 20 гривень на оплату проїзду.
Формуванню протизаконних намірів суб’єкта господарювання розпочати виробничу діяльність на території двох однойменних об’єктів ПЗФ «Ландшафтний заказник Балка Північна Червона» сприяла позиція департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Так, до матеріалів звіту оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності ТОВ «Схід руд трейд» у Тернівському районі доданий додаток № 6 – відповідь департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації за підписом директора департаменту Р. О. Стрільця на звернення ТОВ «Схід руд трейд» від 26.03.2018 р., № 26.03.2018/02. Р. О. Стрілець поінформував запитувача, «що за опрацюванням наданих картографічних матеріалів встановлено, що на ділянці Червона балка родовища відсутні створені (оголошені) об’єкти природно-заповідного фонду, а також зазначена ділянка не входить до охоронних зон територій та об’єктів природно заповідного фонду» і далі: «інформація стосовно рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, рослин на ділянці Червона балка родовища у департаменті відсутні». Факти свідчать, що ця інформація, надана спеціальним органом, не відповідає дійсності, і в діях її надавачів є ознаки службового підроблення відповідно до кваліфікації за ст. 366 Кримінального кодексу України. Виникає питання, як за умов такого дилетантського розуміння проблематики з боку організатора слухання орган влади у своєму висновку сформулює умови здійснення відповідної діяльності, які мінімізують негативний вплив».
Згідно положення ст. 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища, до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, серед іншого, належать:
і) керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України;
ї) координація роботи інших спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;…
о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища;
п) координація і забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та прийняття висновку з оцінки впливу на довкілля;…
Згідно положення ст. 20-2 цього Закону, до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
а) організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами — нерезидентами вимог законодавства…
У діях департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації в процесі організації і проведення слухання з ОВД планованої діяльності на території родовища залізистих кварцитів Червона Балка в межах ділянки № 3 (Тернівський район) наявні названі вище ознаки порушень законодавства.
Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», ст. 15, встановлена відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля, згідно якого:
1. Правопорушеннями у сфері оцінки впливу на довкілля є:
1) надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності;
2) порушення встановленої законодавством процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі порядку інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його результатів;
2. Особи, винні в порушенні законодавства про оцінку впливу на довкілля, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.
Прошу повідомити, у який спосіб Міністерство у порядку нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у випадку з департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснить перевірку зафіксованих нами правопорушень у сфері оцінки впливу на довкілля та які позови до суду чи подання до правоохоронних органів будуть надіслані з цього приводу.
Прошу про результати розгляду звернення, у відповідності з нормою статей 18, 20 Закону України «Про звернення громадян, надати письмову відповідь у встановлений законом термін.
Коробко М. І.

Comments are closed.