Екологічний контроль має бути екологічним контролем!

Сергей Шапаренко
27 марта 2019 г., 18:01
// БАЙБАК \\|// Екологічна група «Печеніги» (# 1108 від 27. 03. 19)
_____________________________________________________

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ МАЄ БУТИ ЕКОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ! – ПІДПИШИ ЗВЕРНЕННЯ!
Свої підписи (прізвище, ініціали, організація — якщо є, населений
пункт, область) шліть на адресу s.shutiak@epl.org.ua з темою «щодо
реформи екоконтролю», або ставте в коментарях до цього поста.

Держекоінспекція має здійснювати екологічний контроль – фактично, крім
неї припиняти екологічні порушення нема кому. Але хто стикався з її
нинішньою діяльністю, знає, що вона не робить практично нічого –
просто виконує декоративну функцію.
5 квітня Мінприроди обговорюватиме законопроекти з її реформи -
їх аналіз, зроблений «Екологія. Право. Людина» можна подивитися за
посиланням http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/white_paper_control_EPL_fin.pdf.
По суті міністерський проект нічого не змінює – якщо його реформи
здійсняться, дієвого екологічного контролю все одно не буде. Але
міністерство вперто продовжує просувати своє дітище.
Щоб змінити ситуацію, направити активність Мінприроди у правильне
русло, ЕПЛ просить підтримати заяву щодо реформи екоконтролю (див. в
кінці цього допису).
Свої підписи (прізвище, ініціали, організація — якщо є, населений
пункт, область) шліть на адресу s.shutiak@epl.org.ua з темою «щодо
реформи екоконтролю», або ставте в коментарях до цього поста.

Підпишіть звернення – природа має охоронятися в реальності, а не на папері!
З повагою, Голова ЕкГ «Печеніги» С.О. Шапаренко.
*

Прем’єр-міністру України Гройсману В. Б.
Міністру екології та природних ресурсів України Семераку О.М.
Команді підтримки реформ при Мінприроди

ЗАЯВА ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО РЕФОРМИ ЕКОКОНТРОЛЮ

5 квітня Мінприроди проводить публічне обговорення законопроектів щодо
створення нового природоохоронного органу. На обговорення представлено
Білу книгу «Реформа екологічного нагляду (контролю)», законопроекти
«Про Державну природоохоронну службу»
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65005 -
зареєстрованого ВРУ 23.11.2018 за № 9336) та «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування Державної
природоохоронної служби»
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9337&skl=9 -
зареєстровано ВРУ 23.11.2018 за № 9337). Дані законопроекти були
розроблені в рамках реформи державного природоохоронного контролю.

Запущена Мінпироди реформа екоконтролю не вирішує його проблем, а лише
погіршує ситуацію із контролем та охороною довкілля, а надані на
обговорення документи прийняті з грубими порушеннями порядку розробки
законів.

Громадськість України закликає Мінприроди та уряд призупинити
впровадження реформи екологічного контролю, оскільки вона направлена
не на вирішення проблем охорони довкілля, а на його знищення. Це
обґрунтовується таким:

1. Екоконтроль є недієвим, неоперативним через недоліки у порядку
здійснення заходів контролю. Замість тощо, щоб змінити порядок
здійснення контролю, Мінприроди змінює орган та його структуру, що
жодним чином не вирішує проблем недієвості та неоперативності
контролю.
2. Екоконтроль використовується для тиску на бізнес та
переповнений корупційними ризиками. Замість того, щоб усунути
корупційні ризики, окремі контролюючі повноваження, у тому числі у
сфері ПЗФ, передаються органам місцевого самоврядування. Орган, який
розпоряджається ресурсами та здійснює управління на місцях, буде сам
себе контролювати. На додачу, екоінспектори наділяються вогнепальною
зброєю. Екоконтроль надалі залишатиметься як фіскальний інструмент
тиску на бізнес та збору хабарів.
3. Реформа ототожнює контроль та нагляд – функції, які згідно
принципів побудови демократичної, прозорої системи державного
управління, не можуть поєднуватися у одному органі.
4. Замість інспекції, Мінприроди пропонує створити службу –
орган, основною метою якого є надання адміністративних послуг, а не
здійснення контролю за дотриманням природоохоронних норм. Таким чином
орган екоконтролю буде ліквідований взагалі.
5. Реформа непослідовна. Спочатку Мінприроди розробило Концепцією
реформи та зареєструвало законопроект про Державну природоохоронну
службу України, і лише потім розробило Білу книгу, яка покликана
аналізувати проблеми контролю та їхні рішення. Біла книга та її
обговорення мали б передувати реформі. Крім того, Мінприроди та уряд
прийняли нове положення про ДЕІ України та змінили її структуру, що
суперечить розробленій та прийнятій ними ж Концепції.
6. Реформа закрита від громадськості. Законопроекти та біла книга
мали б враховувати думку зацікавлених сторін. Однак широких обговорень
реформи із усіма зацікавленими сторонами до її запуску так і не
відбулося.
7. Контроль за станом довкілля повинен відбуватися з врахуванням
даних моніторингу про стан довкілля. Замість узгодити моніторинг за
станом довкілля з порядком здійснення екоконтролю, реформа уникає
цього моменту, що свідчить про закритість реформи та не бажанням
створення відкритих та прозорих процедур.

Громадськість долучається до обговорення реформи, яке відбудеться 5
квітня у приміщенні Орхуського центру, та вимагає від Міністра
екології і природних ресурсів відкликати виставлені на обговорення
законопроекти та призупинити впровадження до моменту врахування
нижченаведених пропозицій:

1. РОЗПОЧИНАТИ РЕФОРМУ ІЗ ЗМІНИ МЕТИ ТА ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ.
Метою діяльності органу екоконтролю повинно бути не лише виявлення
порушення і притягнення винних осіб до відповідальності, але й
попередження заподіяння шкоди довкіллю. Порядок здійснення контролю
повинен виключати отримання згоди на вжиття заходів контролю з боку
вищих органів. Зміна назви та структури екоінспекції без зміни порядку
здійснення контролю не матиме своїм наслідком захист довкілля.
2. СТВОРИТИ НЕЗАЛЕЖНИЙ ОРГАН ЕКОКОНТРОЛЮ. Орган екоконтролю
повинен бути виведеним із підпорядкування Мінприроди. Територіальним
органам екоінспекції треба діяти на рівні областей, районів та мати
екоінспекторів на рівні органів місцевого самоврядування.
3. ПОСИЛИТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. Необхідно
переглянути міру покарання та встановити відповідальність за ряд
порушень. Необхідно запровадити адміністративну відповідальність та
заходи кримінально-правового характеру для юридичних осіб — за
порушення природоохоронних норм.
4. НЕ ДОПУСТИТИ ПЕРЕДАЧУ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ПЗФ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Незалежно від того, чи
ПЗФ загально держаного, чи місцевого значення, цінність залишається
загально національною. Враховуючи спеціальне врегулювання питань
охорони земель ПЗФ незалежно від статусу ПЗФ, недопустимим є віддавати
контроль за ПЗФ органам місцевого самоврядування.
5. НЕДОПУСТИМИМ Є РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ.
Контроль за охороною довкілля — це в першу чергу функція держави, яка
визначена в Конституції України як право на безпечне для життя та
здоров’я довкілля. Державний екоконтроль на місцях не може замінятися
громадськими інспекторами.
6. МОНІТОРИНГ ЗА СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ ПОВИНЕН БУТИ УЗГОДЖЕНИЙ ІЗ
ПОРЯДКОМ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ. ЕКОКОНТРОЛЬ ПОВИНЕН
ЗДІЙСНЮВАТИСЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ. Доступ до об’єктивної,
своєчасної, оперативної інформації про стан довкілля є запорукою
виконання головного завдання функції контролю – попередження
забруднення довкілля.
Громадськість закликає Мінприроди та уряд врахувати вищезгадані
пропозиції до реформи державного природоохоронного контролю та
припинити перетворювати екологічний контроль у інструмент збору
хабарів та залякування. Громадськість відкрита до діалогу та співпраці
для спільного напрацювання змін, які дозволять вирішити проблеми
недієвості контролю.

P.S. Добірка світлин на колажі зроблена з чотирьох останніх дописів
ЕкГ «Печеніги» про проблеми, які мали були припинені ДЕІ, але вона для
цього нічого не зробила: http://pechenegy.org.ua/ru/node/1374,

http://pechenegy.org.ua/ru/node/1385,

http://pechenegy.org.ua/ru/node/1390,

http://pechenegy.org.ua/ru/node/1395.

Comments are closed.